MILJÖ

Vi vill påverka vår miljö så lite negativt som möjligt.
Därför har vi tagit dessa steg:

  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.
  • Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte.
  • Vi väljer miljöbilar från Volvo, vi försöker minimera antalet resor.
  • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt.
  • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
  • Vi importerar våra fiskar från Europa och inte Asien för att minska utsläppen från flygtransporterna.
  • Vi skänker pengar till Vi-Skogen som planterar träd i Afrika som ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. www.viskogen.se
  • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

Kontaka oss idag!

Scandinavian Fishspa
Telefon: 0760-27 52 62
E-post: per@scandinavianfishspa.se